Hvor koldt har det været?

Graddage bruges til at beskrive, hvor koldt det har været og hvor meget energi, det har krævet til opvarmning af bygninger.

Med graddage er det muligt at sammenligne varmeforbruget for en given periode med et normalår, der er gennemsnittet af en årrækkes fyringssæsoner.

Antallet af årets graddage afhænger af fyringssæsonens længde, og hvor kold hver enkelt dag har været. Jo højere graddagetal, jo koldere har det været og jo større energiforbrug.

En graddag beregnes om forskellen mellem en gennemsnitlig indetemperatur fastsat til 17°C og døgnets gennemsnitlige udetemperatur.

Det er vigtigt at være opmærksom på at energiforbruget til varmt brugsvand ikke indgår i graddagetallet. For en husstand går ca. 30% af det samlede varmeforbrug til varmt brugsvand.

janfebmaraprmajjunjulaugsepoktnovdec% af 
normalår 

2019

460,1337,9342,4232,5173,19,217,76,384,4210
2018428,5482,5504,9222,4

48,7 

6,50,0011,964,2188,2312,4383,685,30
2017480,5406,6357,0290,7 126,136,918,79,484,2175,6325,5393,986,90
2016506,4405,7387,8282,294,322,512,118,823,0232,7358,6371,087,20
2015430,1414,1367,1262,1 179,5 78,323,2 2,782,7 211,9 275,4 314,384,90
2014467,2356,6321,7 217,6130,337,24,537,860,8143,0263,4 422,0 79,11 
2013502,4  471,1 525,0 300,3108,0 35,35,2 5,798,8 163,8313,9 360,492,86
2012446,1482,4327,1290,4123,887,020,17,788,2242,0306,8496,593,77
2011512,1472,2420,7181,9139,529,814,523,368,1205,6286,5378,787,82
2010603,0510,6423,3304,8199,958,42,522,8104,5252,1381,7626,3112,14
2009 487,8447,4396,5200,4135,1114,05,24,853,7266,4279,8465,791,80
2008394,4343,7398,3259,6116,243,58,39,689,9207,2315,4421,483,79
2007 367,5411,7312,5212,9124,227,828,823,298,7235,1333,3394,482,59
Normal år519,0486,0444,0311,0154,058,022,018,091,0207,0341,0461,0100,00

Kilde: Dansk Fjernvarme


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as