Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

5. udgave, gældende fra 1. juli 2019

Almindelige bestemmelser fjernvarmelevering

1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.
2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning
3. Drift og vedligeholdelse af anlæg
4. Tariffer
5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning
6. Betaling m.v.
7. Tilsyns – og klagemyndighed m.v.
8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as