Vandforsyning

Få praktiske råd og forklaringer på husstandens varmeanlæg.

Hvor kommer vandet fra?
Hvem ejer vandledningen?
Tjek for lækage og fejl
Farvet vand og misfarvet vasketøj

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as