Certifikater

Certifikater pr. 28. januar 2019

NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S har arbejdet med at få akkrediteret ledelsessystemer i henhold til standarden DS/EN 9001:2015.
Derudover har NFS Vand A/S arbejdet med et ledelsessystem for fødevaresikkerhed, som tilfredsstiller kravene i standarden DS/EN 22000:2005.
Vi opnåede certificeringer af områderne pr. 28. januar 2019. Vi har valgt at blive certificeret af hensyn til vore drikkevands- og spildevandskunders sundhed og sikkerhed.

Certificerings- opfølgningsaudit 10. december 2020

Audit blev gennemført iht. auditprogram. Dog ændrede den programlagte fysiske audit til virtuel audit af hensyn til begrænsning af risiko for spredning af coronavirus.

Ledende auditors indstilling fra audit:
• Certificering af ledelsessystemets overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 22000:2018 og til udstedelse af certifikat (dansk, engelsk og IQNet) med 3 års gyldighed fra udstedelsesdatoen.
• Videreførelse af DS/EN ISO 9001:2015-certificeringen med opretholdelse af det gældende certifikat i uændret form.

Næste fysiske audit vil være en recertificerings- og opfølgningsaudit (ISO 9001 hhv. ISO 22000) og er planlagt til 9. november 2021.

2021 iso-22000-20182019 Iso 9001-2015

2020 DS-iso-22000-2018 2018 QMS DS-iso 9001-2015


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as