Kloakspuling

Ved spuling af kloakker kan der opstå gener i de berørte områder.
Kom generne i forkøbet ved hjælp af disse tips:

Normalt giver højtryksspuling af kloakledningerne ingen gener. I enkelte tilfælde kan der dog forekomme lugtgener, og evt. vand der kommer op gennem toilet, gulvafløb, håndvask eller badekar beliggende i kælder-, stueetage og på 1. sal.

Generne kan minimeres med følgende forholdsregler:

toilet

  • Læg en gulvklud over toiletkummen. Slå sædet og låget ned og stil noget tungt på låget, f.eks. en spand med vand.

gulvafløb

  • Afdæk alle afløb (gulvafløb, håndvask, badekar, køkkenvask) med en fugtig klud og stil noget tungt oven på afløbene.

  • Let evt. en smule på skelbrøndens dæksel, så evt. overtryk i kloakken kan komme ud.

  • Efter udført højtryksspuling, bør du afslutningsvis efterfylde alle afløb i huset med vand, idet vandlåsene i afløbene kan blive suget tomme.

 

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte NFS Spildevand A/S eller entreprenørens medarbejdere på stedet, hvis du har spørgsmål.

 


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as