Regulativ for bundfældningstanke

I Nyborg Kommune

§1. Formål
§2. Lovgrundlag
§3. Gyldighedsområde
§4. Definitioner
§5. Tilslutningspligt
§6. Tømning af bundfældningstank
§7. Bundfældningstanke, deres placering og adgangsforhold
§8. Grundejerens forpligtelser
§9. Betaling
§10. Administration
§11. Dispensation
§12. Overtrædelse
§13. Klager
§14. Ikrafttrædelse

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as