Nedlægning af Ullerslev Renseanlæg

Det er i Nyborg Kommunes spildevandsplan 2018-2024 planlagt, at Ullerslev Renseanlæg tages ud af drift. Der bliver etableret en pumpestation på renseanlæggets grund, og spildevandet skal fremover pumpes til Nyborg Renseanlæg.
 


Tidsplan
Arbejdet med etablering af ny spildevandsledning er planlagt udført i perioden 1. maj til 31. august 2020. Nedrivningsarbejdet på renseanlægget følger derefter.

Østfyns Museer følger arbejdet for eventuelle fund af fortidsminder.  

Gener
Der kan i forbindelse med anlægsarbejdet forekomme gener i form af støv, støj og lignende.

Tegning
Du kan se tracé for ledningsarbejdet her. Opdateret 12. maj 2020.
(Klik på kortet for at se det i fuld format)

T01.01 Oversigtsplan 20180301_105700

Uge 20 - 2020

Arbejdet skrider fremad med nye spildevandsledninger. Østfyns Museer er med i felten, for at kigge efter fortidsminder.

Ullerslev projekt uge 20


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as