Når vi arbejder i kloakken

Ved spuling af kloakker kan der opstå gener for beboerne i de berørte områder. For at mindske disse kan du selv gøre en lille indsats.

Når kloakledninger spules, kan der opstå et tryk i ledningerne. Har du en rensebrønd ved din ejendom, kan du begrænse trykket ved at løfte dækslet.

Indendørs undgås lugtgener og vand på gulvet ved at afdække alle gulvafløb og toiletter, så trykket ikke presser vandet op fra vandlåsene.

Brug f.eks. gulvklude eller gamle håndklæder til afdækning og hold det på plads ved at sætte en tung genstand på det nedslåede toiletsæde og placer f.eks. et bundt gamle aviser på gulvafløbene.

Det kan ske at vandlåsene tømmes for vand og lugtgener opstår. Sørg for at vandlåsene fyldes igen ved at trække et par gange i toiletterne  og ved at efterfylde gulvafløb samt lade vandhaner løbe et par minutter.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte NFS Spildevand A/S eller entreprenørens medarbejdere på stedet, hvis du har spørgsmål.

Alternativ til separatkloakering

NFS Spildevand er sammen med Orbicon ved at kigge på muligheden for LAR i Aunslev, Nederby og Hjulby.

 
LAR betyder lokal afledning af regnvand. Vi undersøger pt. om der er alternative muligheder for en planlagt kloakseparering.

Den traditionelle kloakseparering er typisk vha. en ledning til regnvand samt en til spildevand.
 
Medarbejdere fra NFS og Orbicon vil i den kommende tid foretage undersøgelser i området.

Kloakseparering

Når den offentlige del af kloaksystemet bliver renoveret, udføres det som regel som kloakseparering, hvor spildevandet holdes adskilt fra regnvandet.


Ved at have én ledning til spildevand og én til regnvand er det kun spildevandet, der skal renses på renseanlægget, da regnvandet ledes retur til naturen via sit eget system. 

På den måde kan renseanlægget rense spildevandet mere effektivt og samtidig reducere energiforbruget, da det modtager mindre mængder vand, når regnvandet ikke ledes dertil.

Med kloakseparering bliver risikoen for oversvømmelse i kældre og store mængder vand på veje og pladser nedsat ved kraftige regnskyl. Ligeledes er det kun regnvand, der kan løbe over fra kloaksystemet og ud i naturen.

Se folder om separatkloakering her, hvis der skal renoveres kloakker i dit kvarter.

Grønne fisk

NFS Spildevand A/S har markeret enkelte af de kloakriste der er separatkloakeret, og leder regnvandet fra veje, tage og fliser til det nærmeste vandløb eller i havet.


Markeringen af risten er vigtig, for at undgå at kemikalier, olie og sæbe fra autovask ender ude i naturen.

Læs pressemeddelelsen om de grønne fisk her
 Se videoen om fisk og regnvand: 


Her kan du se de grønne fisk, der bliver brændt fast på asfalten:

Strømpeforinger

Ved strømpeforing renoveres kloakledningerne indefra. Herved undgås opgravning og generne minimeres for beboere og trafikanter.

 
Helt uden gener er det dog ikke, men med en lille indsats kan du selv afhjælpe dem.

Som strømpeforingen hærder kan der forekomme en karakteristisk plastlugt. Sørg for god udluftning og fyld vand i alle afløb, hvis der opstår lugtproblemer.
 
Før strømpeforingen udføres spules kloakledningerne. Følg rådene om kloakspuling her, for at undgå lugtgener og vand på gulvet.

I forbindelse med strømpeforingen bedes du begrænse dit vandforbrug.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as