SMS-service for driften


NFS udsender SMS-beskeder ved driftsforstyrrelser og servicemeddelelser.


Alle mobilnumre i Nyborg Kommune, der er offentlig tilgængelige, er automatisk tilknyttet den gratis SMS-service - bemærk at dette kun gælder for driftsbeskeder.  Ønsker du besked inden skraldemanden kommer, skal du selv tilmelde dig via Affald Online (bemærk du skal bruge NemId).

Har du taletidskort, hemmeligt nummer, firmabetalt telefon eller har du fravalgt videregivelse af dit nummer i abonnementet, modtager du ikke SMS´er fra os. I disse tilfælde skal du selv tilmelde dig servicen.

Der udsendes SMS i videst muligt omfang ved følgende situationer:

  • Planlagt vedligeholdelsesarbejde på vand-, fjernvarme- og kloakledninger.
  • Akutte afbrydelser af vand og varme, f.eks. ved ledningsbrud.
  • Drikkevandsforurening.
  • Servicemeddelelse.


Erhverv og institutioner

Vi har kun registreret private telefonnumre.
Er du fra en virksomhed eller institution, skal du derfor selv tilmelde de mobilnumre, der skal modtage SMS´er fra Nyborg Forsyning.

Tilmeld dig herunder 

Tilmelding til driftsbeskeder

Få besked ved driftsforstyrrelser 

Tilmelding til Affald Online

Få besked inden skraldemanden kommer
(Bemærk du skal bruge NemId)

SMS_fri

Til- og afmelding til driftsbeskeder


Har du brug for at være tilmeldt flere adresser eller er der medarbejdere i din virksomhed, der har behov for at være orienteret om vores drift, skal du selv tilmelde mobilnumret.

Ligeledes kan du afmelde SMS-servicen, hvis der f.eks. er børn i husstanden som ikke skal modtage vores beskeder. Send da en SMS med teksten AFMELD til 1919.
 


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as