Samtykkeerklæring

Samtykke til registrering af CPR-nummer


Samtykke

Baggrund: Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS) har i forbindelse med nedenstående behov for dit samtykke til at vi indsamler, registrerer og opbevarer dit CPR-nummer.

Vi anmoder på denne baggrund om dit samtykke til:
  • At foretage udbetalinger til din NemKonto         
  • At kunne sende elektroniske henvendelser til dig via e-Boks
  • At kunne anvende NemID til login til selvbetjeningsløsninger
  • At kunne foretage en entydig identifikation
  • At kunne sende eventuelle restancer til Gældsstyrelsen for inddrivelse

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter NFS A/S fremover, som udgangspunkt, ikke længere må opbevare mit CPR-nummer. Hvis NFS A/S har et andet lovligt grundlag for behandling af oplysningen, vil NFS A/S dog fortsat godt kunne behandle oplysningen. En tilbagekaldelse af samtykket vil desuden ikke påvirke lovligheden af den behandling, som NFS A/S har foretaget inden tilbagekaldelsen.

For at logge på "Min forsyning" skal du bruge din NemID. Du kan også logge på med dit kunde- og adgangskode. 
Dette findes på din regning.
 

GLEMT DIN AKTIVERINGSKODE?

Få tilsendt din aktiveringskode på sms her:

ER I FLERE PÅ ADRESSEN?

Udskriv nedenstående blanket i papirudgaven og send den udfyldt via email som et scan til nfs@nfs.as eller pr. brev med posten. Du er også velkommen til at komme forbi på vores adresse og udfylde blanketten: Nyborg Forsyning, Gasværksvej 2, 5800 Nyborg.

Samtykke

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as