Sådan fungerer målerne

Dine nye vand- og varmemålere registrerer løbende dit vand- og varmeforbrug.
Én gang i timen døgnet rundt sender målere data om, hvor meget der er brugt af vand og varme.

I begge målere sidder en antenne, som sender de aktuelle aflæsninger videre til en anden antenne, der er placeret i en mast/fjernvarmeskorsten i nabolaget. Herfra tager vi dataene hjem til vores afregningssystem.

illustration-fjernaflæsning

Dine nye målere ligner sig selv

Både vand- og varmemåler ligner i størrelse og design dine gamle. Det der adskiller dem fra de gamle modeller, er at vandmålerens display er digitalt.

I vandmålerens display kan forskellige infokoder blive vist. Koderne betyder følgende:

Infokode blinker i display Betydning 
 LEAK Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.
 BURST Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter, hvilket kan være et tegn på et sprængt rør.
 DRY Måleren er ikke vandfyldt.
 REVERSE Vandet løber den forkerte vej gennem måleren.
 TAMPER Forsøg på snyd. Måleren er ikke længere gylding til afregningsformål.

I varmemålerens display kan forskellige infokoder blive vist. Koderne betyder følgende:

Infokode blinker i display  Betydning 
 T1 Fremløb
 T2 Returløb
 K Afkøling
 kWh Kilowatt timer
 m³ Kubikmeter

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as