Skolebesøg

Er der energi og forsyning på skemaet vil vi gerne være med.

Vi tilbyder foredrag eller rundvisninger på et af vores vandværker, renseanlæg, varmecentraler eller genbrugsstationer. Indholdet tilpasser vi efter nærmere aftale til klassens tema og niveau.

Bestil vejekort

For at virksomheder kan benytte genbrugsstationerne og komprimatorstationen, skal de have et vejekort.


Vejekortet skal anvendes ved ind- og udvejning af erhvervsaffald på Nyborg Genbrugsstation, så der kun betales for den mængde der afleveres.

Ved farligt affald vejes og kategoriseres dette af personalet og der udleveres en kvittering, der samtidig kan fremvises ved evt. miljøtilsyn.

Virksomheder skal afhængig af branchekode, omsætningsgrænse m.m. betale et årligt administrationsgebyr til dækning af udgifter til udarbejdelse af affaldsplan, regulativ, information m.m.


Komprimatorstation

Virksomheder og vognmænd med køretøjer over 3.500 kg kan benytte komprimatorstationen til aflevering af småt brændbart affald (mål max. 50 x 50 x 100 cm).

Affaldet må ikke indeholde genanvendelige materialer, farligt affald eller byggeaffald.

Der er kun adgang til komprimatorstationen for virksomheder eller vognmænd med vejekort.
Komprimatorstationen modtager ikke affald fra private husstande.

Komprimatorstationens adresse og åbningstider

Komprimatorstation

Virksomheder og vognmænd med køretøjer over 3.500 kg kan benytte komprimatorstationen til aflevering af småt brændbart affald (mål max. 50 x 50 x 100 cm).

Affaldet må ikke indeholde genanvendelige materialer, farligt affald eller byggeaffald.

Der er kun adgang til komprimatorstationen for virksomheder eller vognmænd med vejekort.
Komprimatorstationen modtager ikke affald fra private husstande.

Komprimatorstationens adresse og åbningstider


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as