Projekter

Her på siden kan du læse mere om Nyborg Forsynings igangværende projekter.Her renoverer vi vandledninger

Spildevandsbanner

Nordenhuse

Har du mistanke om et vandbrud, må du meget gerne kontakte os på tlf. 6331 5000 eller mail nfs@nfs.as

___________________________________________________________________________________________________________

Her renoverer vi kloakledninger

Spildevandsbanner

Nyborg

Renovering og strømpeforing i Vestergade

I uge og 9 renoverer NFS Spildevand en del af hovedkloakken i Vestergade. Der vil være trafikale gener og risiko for lugtgener.

Spørgsmål og kommentarer til arbejdet kan sendes til Bjarke S. Vaaben, tlf. 6331 5090 eller mail:bsv@nfs.as

vestergade
___________________________________________________________________________________________________________

Her renoverer vi varmeledninger

Varmebanner


Renovering i Rådyrvænget og Hjortevænget 

Renovering af fjernvarme

Nyborg forsyning renoverer fjernvarmerør og nogle vandledninger i Rådyrvænget og et vænge i Hjortevænget, se tegning med etape inddeling.

Trafikken og forsyningen med vand og varme vil blive påvirket i perioder.
Afbrydelser vil blive varslet pr. sms.

Arbejdet påbegyndes i april og løber frem til efteråret 2021.

Hjortevaenget
___________________________________________________________________________________________________________

Termografi

Vi kører opfølgende reparationer på fjernvarmen fra sidste års termografi.
Der vil løbende blive fulgt op på utætheder af fjernvarmerørene ved hjælp af termografi i den kolde sæson.

Bogevej
___________________________________________________________________________________________________________

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as