Projekter

Her på siden kan du læse mere om Nyborg Forsynings igangværende projekter.Her renoverer vi vandledninger

Spildevandsbanner

_

Her renoverer vi kloakledninger

Spildevandsbanner

Tværvej

Renovering af kloak 

NFS Spildevand renoverer hovedkloakken på Tværvej i Nyborg (ud for Friskolen).

Selve strømpeforingen foregår mandag og tirsdag d. 16/12 + 17/12. Det er sat til at foregå efter kl. 16 af hensyn til skolen.

Der pågår enkelte opgravninger på Tværvej også.

Her renoverer vi varmeledninger

Varmebanner


Mågevænget, Lundsager og Enggårdsvænget

Renovering af fjernvarmerør

På baggrund af udført termografering og ledningernes alder kan vi konstatere, at fjernvarmerørene i en del af Mågevænget, Lundsager og Enggårdsvænget er udtjente og skal udskiftes.
 
Stikledningen til disse ejendomme skal udskiftes frem til og med hovedhanerne i huset:
Mågevænget
Lundsager 15
Enggårdsvænget 6-7 

Hver husejer vil blive kontaktet personligt af en medarbejder fra NFS for at træffe aftale.

Endvidere omfatter arbejdet renovering af hovedledningen og ventilbrønde.
Hvor det er nødvendigt, vil der blive udlagt gangbroer og køreplader for at sikre fremkommelighed.

Opgravningen forventes påbegyndt primo marts 2020.


NFS beklager de gener arbejdet vil medføre.

Det må forventes at:

- Der i perioder vil være støj i dagtimerne
- Moderate støvgener kan forekomme
- Trafikforholdene vil være forringet
- Parkeringsforholdene vil være forringet
- Varmeforsyning i korte perioder vil blive afbrudt i dagtimerne

NFS håber på jeres forståelse for disse nødvendige ulemper.

Bogevej
___________________________________________________________________________________________________________

Termografi

Vi kører opfølgende reparationer på fjernvarmen fra sidste års termografi.
Der vil løbende blive fulgt op på utætheder af fjernvarmerørene ved hjælp af termografi i den kolde sæson.

Bogevej
___________________________________________________________________________________________________________

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as