Projekter

Her på siden kan du læse mere om Nyborg Forsynings igangværende projekter.

Ny genbrugsstation i Nyborg
Fjernaflæste målere
Udvidelse af fjernvarme
Udvidet sortering af affald
Grønt vand i hanen


Strømpeforing af kloakledninger

Spildevandsbanner

Assensvej og Ellebækvej

21. marts - 28. marts 2018

NFS A/S udfører i perioden 21. til 28. marts tilsyn på minipumpestationer i området omkring Assensvej og Ellebækvej. Tilsynet er for at afhjælpe de driftsforstyrrelser der har været i området i en periode.

Ved eventuelle spørgsmål kan du kontakte Flemming Johansen ved NFS på 63 31 51 11.

______________________________________________________________________

Hjejlevej

3. januar 2018 - 2. februar 2018

NFS A/S spuler og strømpeforer kloakledninger i Hjejlevej kvarteret fra onsdag d. 3.1.2018 fra kl. 7.00 til og med fredag d. 2.2.2018.
Ved eventuelle problemer og spørgsmål kan du kontakte Anders Fjeldgaard ved NFS på 63315090 eller ape@nfs.as 

Undgå gener fra spulingen ved at følge vejledningen her:

http://www.nfs.as/spildevand/vaerd-at-vide-om-/kloakspuling

Se det berørte område her:

Hjejlevej_strompeforing
Her renoverer vi varmeledninger

Varmebanner

Vindinge

Vindinge 

Sommerbyen

Sommerbyen uge 15 

Birkevej

 

BIrkevej uge 15 

Hjortevænget 144 - 158

Fjernvarmerørene er udtjente og skal skiftes ud. Opgravningen starter i uge 43 - 2017. 

Arbejdet omfatter opgravning for renovering af hovedledningen og stikledninger. Hvor det er nødvendigt, vil der blive udlagt gangbroer og køreplader for at sikre fremkommelighed i gaden.

Det forventes at afbrydelsen af fjernvarmen hvor rørene i ejendommene skiftes vil blive tirsdag den 31. oktober og torsdag den 2. november 2017.

Vigtig el-sikkerhedsinformation

Da der i dag anvendes ikke elektrisk ledende materialer i fjernvarmesystemet, er fjernvarmerørene ikke en sikker jordforbindelse. Er der monteret en kraftig ledning på fjernvarmerørene, bør ejeren sikre sig, at der også findes et jordspyd forbundet til gruppetavlen. Ved tvivl kontakt en autoriseret el-installatør.

Hjortevaenget_2 

Mårvænget

Starter den 14. august til november 2017 

Uge 33 Fjernvarme Mårvænget


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as