Ledningsoplysninger

Anlæg og vedligeholdelse af forsyningsledninger er dyrt. For at undgå skader og dermed afbrydelser, er det lovpligtigt at indhente ledningsoplysninger før gravearbejde påbegyndes. Ved beskadigelse af ledningsanlæg, holdes skadevolder ansvarlig.

Oplysninger om ledninger indhentes på www.ler.dk.

Ledningsejerregistret - LER - er et landsdækkende register over ejere af kollektive net.

Forsyningsportal

Ligeledes kan Nyborg Forsynings ledninger ses på vores forsyningsportal, hvor du kan tænde og slukke de forskellige ledningsarter og baggrundskort. Find frem til din adresse enten ved at zoome i kortet eller ved at søge en adresse. Forsyningsportalen fungerer bedst i en Chrome browser.

Nyborg Forsyning har fjernvarme-, kloak- og vandledninger samt signal-/fiberkabler i offentlig grund, som alle er registreret digitalt. Private stikledninger er kun registreret i begrænset omfang.
 
Derudover udstiller Nyborg Forsyning vandledningsoplysninger fra Aunslev Vandværk, Såderup Vandværk, Frørup Vandværk og Maemosens Vandværk.

På eget ansvar

Brug af Forsyningsportalen er på eget ansvar. Nyborg Forsyning fraskriver sig ethvert ansvar. Hvis du skal være sikker på ledningernes placering skal du kontakte Nyborg Forsyning, dit lokale vandværk eller Nyborg Kommune inden du graver.

Hvor der findes koter på afløb, er disse angivet i DVR90. Koterne skal anses som vejledende og der skal nivelleres før endeligt projekt.

Link til Forsyningsportal for Nyborg Forsyning BEMÆRK: Fungerer bedst i en Chrome browser.

Forsyningsportal

Find tegninger over din ejendom her

Her kan du se byggesagerne til dit hus. Vælg kommune, angiv adresse og tryk ”søg”. Du kan også logge ind, hvis du har en brugerkonto – så har du et væld af muligheder til din rådighed.

https://www.weblager.dk

weblager


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as