Intern overvågning

Iht. ”lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold” skal vandselskaber én gang årligt offentliggøre og indsende årsberetning til Forsyningssekretariatet. 


Årsberetningen skal indeholde en beskrivelse af det interne overvågningsprogram og dets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med programmets overholdelse. 

Desuden indeholder årsberetningen en oversigt over de mellemværende, der er afviklet helt eller delvist på tidspunktet for årsberetningens offentliggørelse, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværende mellem kommuner og vandselskaber.

IQNet ISO 22000 (PDF)IQNet QMS (PDF)ISO 22000 cert dansk (PDF)QMS dansk (PDF)

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as