Energibesparelser

Spar på energien.

Vi har her på hjemmesiden samlet en række nyttige informationer om vejledende vand- og varmeforbrug, gode råd samt eksempler på besparelser ved energiforbedringer m.m.

Tilskud til energibesparelser

Ved energirenovering af ejendomme kan du søge om tilskud til at gennemføre energibesparende foranstaltninger. Eksempelvis ekstra isolering, udskiftning af døre, vinduer m.v. Der skal søges om tilskuddet før arbejdet bliver sat i ordre.

Tilskuddet tilbydes via et samarbejde mellem Nyborg Forsyning og Energi Fyn.Der tilbydes energirådgivning til erhvervsvirksomheder, med henblik på total gennemgang og dokumentation af virksomhedens potentiale for energioptimeringer.

Forespørgsel om rådgivning kan sendes til: energibesparelser@energifyn.dk


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as