Nyheder

21.12.2020

Kunder tilsluttet Aunslev Vandværk - din årsaflæsning skal afleveres til Aunslev Vandværk


Husstande og virksomheder tilsluttet Aunslev Vandværk har ved en fejl fra fra vores side modtaget et aflæsningskort.

Du bedes se bort fra dette kort, hvis du får dit drikkevand fra Aunslev Vandværk.

Aflæsning af vandmåleren pr. 31-12-2020 skal som hidtil afleveres til Aunslev Vandværk - og altså ikke til NFS. 

Vi beklager fejlen.


 

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as