Nyheder

01.12.2020

Afregning fra Maemosens Vandværk overgår til Nyborg Forsyning


Maemosens Vandværk og Nyborg Forsyning & Service A/S har indgået aftale omkring afregning og opkrævning af vand.

Det betyder at årsafregningen for 2020 bliver udsendt af Nyborg Forsyning.

For dig som kunde betyder det, at du vil få en samlet regning på vand og spildevand samt tilhørende aconto-regninger. Der udsendes 2 regninger årligt.

Årsafregningen for 2020 vil du modtage i løbet af februar/marts måned 2021. Årsafregningen med tilhørende 1. aconto forfalder til betaling den 01.04.2021.

2. aconto forfalder til betaling 01.10.2021.

Ny vandmåler:

Hen over de seneste måneder er alle Maemosens vandmålere blevet udskiftet. De nye målere der er opsat, er fjernaflæste via håndterminal af Maemosens Vandværk. Det betyder, at der ikke længere udsendes aflæsningskort i forbindelse med årsaflæsning af måleren.

Spørgsmål vedrørende regninger, fraflytning eller ejerskifte skal fremover ske til Nyborg Forsyning.

De berørte husstande har modtaget en email direkte.

Med venlig hilsen
Maemosens Vandværk & Nyborg Forsyning & Service A/S


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as