Nyheder

21.04.2020

Landbrugsfolie og bigbags fra erhverv


plastic-2886583_1920


Genbrugspladserne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk modtager ikke landbrugsfolie og bigbags fra erhverv

Ved landbrugsfolie forstås i denne forbindelse plastfolie, der anvendes på landbrug og gartnerier. Denne type folie betragtes som kildesorteret, genanvendeligt erhvervsaffald.Det skal derfor afleveres til et godkendt modtageanlæg.

Vi henviser til modtagepladsen hos: 

Klintholm I/S
Klintholmvej 50
5874 Hesselager

Her samles landbrugsfolien i større mængder, inden den sendes til sortering og genanvendelse. På modtagepladsen hos Klintholm I/S kan der også afleveres bigbags.  Dagspris oplyses ved kontakt til Klintholm I/S på tlf. 62 25 30 86

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as