Nyheder

17.12.2019

Resultat af kundetilfredshedsundersøgelsen 2019


I juni 2019 sendte vi en sms til vores kunder, med et link til vores kundetilfredshedsundersøgelse. Baggrunden for spørgeskemaet er, at
Nyborg Forsyning ønsker at blive bedre til at servicere og kommunikere med vores kunder.

Mere end 1.500 kunder valgte at udfylde vores skema - tusind tak for jeres feedback!

Besvarelserne har vist, at vi yder en god service, men at der selvfølgelig stadig er forbedringsmuligheder, vi kan følge op på.

Det er vigtigt for Nyborg Forsyning, løbende at høre omverdenens syn på den service og de selvbetjeningsløsninger vi stiller til rådighed. Vi er en lokal forsyningsvirksomhed, der gerne vil møde kunderne i øjenhøjde, og opfylde de krav og behov der efterspørges.
Hver enkelt forsyningsart har udarbejdet en handleplan, som omhandler konkrete tiltag, kommunikation, selvbetjeningsmuligheder og informationskampagner.

Du kan læse alle resultaterne her:
https://www.nfs.as/omnfs/kundeundersøgelse

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as