Nyheder

09.12.2019

Tømning af dagrenovation i julen 2019

05-12-19 Afhentning af renovation Jul NY

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as