Nyheder

06.11.2019

Fjernvarmen sætter lilla krydser på vejen

Fjernvarmen er i øjeblikket ved at foretage termografi-undersøgelser af fjernvarmerørene i Nyborg og Ullerslev, for at undersøge om fjernvarmerørene er utætte eller dårligt isoleret. I den forbindelse bliver der afsat lilla krydser på vejen.

Termografiundersøgelserne vil blive foretaget året ud, og primært foretaget i gråvejr og om natten. 

Du er altid velkommen til at bede Nyborg Forsynings medarbejdere om identifikation, hvis du har behov for at vide, hvem der arbejder i dit område.

Lilla krydser Lilla krydser 2
 

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as