Nyheder

29.08.2019

Nyborg Forsyning har fået det Grønne Certifikat


KK_Groent_certifikat


Det Grønne Certifikat er udstedt af KommuneKredit til Nyborg Forsyning i forbindelse med grønne, klimavenlige anlægsinvesteringer.
Med det Grønne Certifikat forpligter Nyborg Forsyning sig til at indrapportere de positive miljø- og klimaeffekter som investeringen vil give. KommuneKredits grønne obligationer er øremærket til investeringer indenfor områderne fjernvarme, vand, offentlig transport og energieffektivisering. De indleverede effektdata udgives i den årlige effektrapport  ”Green Bond Impact Report”.

Nyborg Forsyning arbejder ligeledes med at implementere FN´s Verdensmål, og virksomheden undersøger løbende mulighederne for flere bæredygtige aktiviteter, klimasikring og genanvendelse af affald.

Læs KommuneKredits grønne effektrapport fra 2019 her: http://www.kommunekredit.dk/wp-content/uploads/2019/05/KK_Green_Bond_Report_2019_web.pdf

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as