Nyheder

29.08.2019

Fjernvarmearbejde i Skovparken 5. september

På torsdag den 5. september 2019 kan der i perioder være reduceret tryk på fjernvarmen i Skovparkkvarteret i Nyborg, da der skal arbejdes på varmecentralen Skaboeshusevej 115 med installation af nye pumper.

Vi vil opretholde forsyningen gennem midlertidige slanger, så der forventes ikke problemer for almindelige forbrugere, men for forbrugere med et stort varmtvandsbehov er der risiko for at der i perioder ikke er tryk nok til at drive varmtvandsvekslere.

Normal forsyningen genetableres i løbet af eftermiddagen.

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as