Nyheder

27.08.2018

Udskiftning af vandledninger i Nørrevoldgade

2018 Norrevoldgade_3

Nyborg Kommune forventer at lægge ny asfalt på Nørrevoldgade, og derfor skal NFS Vand A/S have udskiftet de vandledninger der ligger i Nørrevoldgade. Det betyder, at der skal laves en del punkt opgravninger i gaden, så hovedvandledningen i vejen og alle stikledninger fra hovedledningen i vejen og ind til husene bliver fornyet.

Læs mere om projektet her

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as