Tilslutningsbidrag for varme 2021

Gældende pr. 01.01.2021

Investeringsbidrag

Ekskl. momsInkl. moms
Investeringsbidrag8.000,00 kr.10.000,00 kr.

Byggemodningsbidrag

Der opkræves byggemodsningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.

Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning og udgør de faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

I nyudstykninger, hvor der er betalt byggemodningsbidrag, betales ikke investeringsbidrag.

Anlægsbidrag

Ekskl. momsInkl. moms
Pr. m² opvarmet bolig-/erhvervsareal iflg. BBR-register30,00 kr.37,50 kr.


Stikledning

Ekskl. momsInkl. moms
Pr. meter stikledning på egen grund mindre eller lig med DN25800,00 kr.1.000,00 kr.
Pr. meter stikledning på egen grund over DN25 til og med DN501.600,00 kr.2.000,00 kr.


For stikledningsdimensioner større end DN50 beregnes prisen i hvert enkelt tilfælde på baggrund af de faktiske omkostninger.

Ændringer vedr. stikledning forårsaget af ejer, eksempelvis flytning af stikledning, betales af ejer efter faktiske omkostninger.

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as