Momsregistrerede kunder

Momsregistrerede virksomheder, der anvender fjernvarme til procesformål, kan modregne energi- og affaldsvarmeafgiften i momsangivelsen.


I fjernvarme fremstillet på overskudsvarme og naturgas er energi- og affaldsvarmeafgiften indeholdt.
Afgiften modregnes ved at gange med nedenstående sats pr. kWh.

Fjernvarme anvendt til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand kan ikke modregnes.
 

Afgift deklaration for fjernvarmneAfgift kr. pr. MWh
2020
Mineralolieafgift17,24185

Co2 afgift 

6,03377

NOX afgift 

0,02271
Affaldsvarmeafgift74,08346
Overskudsvarmeafgift7,66419
Naturgasafgift0,26326
Metanafgift0,01297


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as