Tilslutningsbidrag for vand 2021

Priserne er gældende indenfor det normale vandforsyningsområde og er inkl. stikledning frem til skel på egen grund.

Ved tilslutninger udenfor det normale vandforsyningsområde beregnes priser i hvert enkelt tilfælde.

Investeringsbidrag


Ekskl. momsInkl. moms
Parcel-/fritidshuse/ejendomme uden erhverv10.000,00 kr.12.500,00 kr.
Tæt/lav bebyggelse med egen stikledning7.500,00 kr.9.375,00 kr.
Ungdoms-/ældrebolig med egen stikledning4.000,00 kr.5.000,00 kr

Erhvervsejendomme/ejendomme med fælles stikledning
Byggemodningsbidrag
Jordledning (vandledning på egen grund)

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as