Sammenlign priser på vand

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, har samlet priser på drikkevand fra de 225 selskaber som er omfattet af vandsektorloven.

Priserne kan ses på dette interaktive Danmarkskort, hvor de fremgår sammen med prisen for afledning af spildevand for de pågældende områder.

Udover at vise priserne i m³ og bidrag er de også opgjort som 3 eksempler på, hvor meget en husstand betaler for drikkevand og afledning af spildevand.

Eksemplerne er beregnet for et énfamilieshus med hhv. én person, en gennemsnitlig familie på 2,15 personer og en familie med 3 børn.Om priserne

Vandpriserne svinger fra selskab til selskab. Det skyldes lokale, strukturelle og politiske forskelle, der giver et stort spænd mellem de laveste og de højeste udgifter, som selskaberne har.

Det kan være forholdsvist billigere at forsyne vandforbrugende virksomheder end små kunder. Geologiske forhold kan også gøre det dyrere at hente vand op af jorden nogle steder i forhold til andre. I andre egne kan forurening af grundvandet betyde, at der skal investeres i nye kildepladser til vandindvinding.

Der er desuden store forskelle i, hvor meget et selskab investerer i for eksempel kloakering og klimaløsninger og hvor mange kunder, der er til at deles om betalingen for investeringen.

I tilfælde, hvor vandprisen er steget, kan det ud over den almindelige prisudvikling skyldes en ekstra pålagt skattebyrde til vandselskaberne eller/og investeringer i klimaløsninger.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as