Trappemodel - ændret betaling for spildevand

Ejere af erhvervsejendomme med stort vandforbrug kan få reduktion i vandafledningsbidraget.

 

Ordningen kaldes ”trappemodel” og er opbygget i 3 trin, så prisen falder i takt med mængden af spildevand.

Trappemodellens trin

Trappemodellens trin er inddelt efter vandmængder og for hvert trin er en procentvis reduktion i spildevandsbidraget pr. år i perioden 2014-2018. Fra 2019 gælder reguleringstrin fra 2018, da modellen her blev fuldt indfaset.

Alle betaler efter trin 1, hvorfor der ikke er nogen reduktion i bidraget her. På trin 2 reduceres bidraget med 4% årligt i perioden 2014-2018 og på trin 3 er det 12% årligt i samme periode.

                                                                                                 

TRIN 1


TRIN 2


TRIN 3

 Under 500 m³/år

 500 - 20.000 m³/år

 Over 20.000 m³/år

 
Ingen reduktion i spildevandsbidrag 

2014

2015

2016

2017

2018

2014

2015

2016

2017

2018

4%

8%

12%

16%

20%

12%

24%

36%

48%

60%

  

 

Afgiv erklæring

For at betale spildevand efter trappemodellen skal ejeren af ejendommen, afgive en erklæring om anvendelsen af ejendommen.

Erklæringen afgives elektronisk til Naturstyrelsen på www.trappetilmelding.dk.

Reduktionen er betinget af, at vandforbruget bruges til egentligt erhvervsformål, dvs. boliger, institutioner og lignende er ikke omfattet af ordningen.

 

For nærmere information

Ordningen med trappemodellen er nærmere beskrevet på www.trappetilmelding.dk, hvor der også findes links til lovgrundlaget.

Spørgsmål til trappemodellen, kan også stilles til NFS på tlf. 6331 5000.

 

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as