Tilslutningsbidrag for spildevand

Gældende pr. 01.01.2021

Der opkræves standardtilslutningsbidrag i henhold til Miljø- og energiministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v.

Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede indeks.

Regn- og spildevand

Boligenhed, pr. stk.kr. 51.750,24 ekskl. moms
Erhvervsejendomme, pr. påbegyndt 800 m² grundarealkr. 51.750,24 ekskl. moms

Spildevand alene

Boligenhed, pr. stk.kr. 31.050,14 ekskl. moms
Erhvervsejendomme pr. påbegyndt 800 m² grundarealkr. 31.050,14 ekskl. moms

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as