Renovationspriser 2018

Priser gældende fra 01.01.2018

Priseksempel på et parcelhus:

Grå beholder 140 liter   706,25 kr. inkl. moms
Grøn beholder 140 liter   487,50 kr. inkl. moms
Bidrag til genbrugsstationer1.027,50 kr. inkl. moms
Bidrag til genbrugsøer    50,00 kr. inkl. moms
Årlig udgift i alt2.271,25 kr. inkl. moms

Årligt fast bidrag 2018
Grå helårstømning 2018
Grå sommertømning (kun sommerhuse) 2018
Grøn helårstømning 2018
Grøn sommertømning (kun sommerhuse) 2018
Ekstra tømning 2018

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as