Regulativ for vandforsyning

(opbygget over "Normalregulativ for almene vandforsyninger" fra Naturstyrelsen)

Regulativ for vandforsyning

1. Indledende bestemmelser
2. Vandforsyningens styrelse
3. Ret til forsyning med vand
4. Forsyningsledninger
5. Stikledninger
6. Opretholdelse af tryk og forsyning
7. Vandforsyning til brandslukning
8. Vandinstallationer
9. Afregningsmålere
10. Vandspild
11. Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt
12. Anlægsbidrag
13. Driftsbidrag
14. Betaling af anlægs- og driftsbidrag
15. Godkendelse
16. Klage m.v.
17. Straf
18. Ikrafttrædelse og offentliggørelse

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as