Betalingsvedtægt

for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet
i Nyborg Kommune
I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyninsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, og bekendtgørelser har bestyrelsen for NFS Spildevand A/S vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet NFS Spildevand A/S` spildevandsanlæg eller har en bundfældningstank.

Betalingsvedtægt for spildevand

1 Vedtægtens område
2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab
3 NFS Spildevand A/S` indtægter
3.1 Tilslutningsbidrag
3.2 Vandafledningsbidrag
3.3 Særbidrag
3.4 Vejbidrag
4.1 Private spildevandsanlæg, der tilsluttes NFS Spildevand A/S` spildevandsanlæg
4.2 NFS Spildevand A/S` overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg
4.3 NFS Spildevand A/S` overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning
5 Udtræden af NFS Spildevand A/S
5.1 Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren
5.2 Økonomisk kompensation til NFS Spildevand A/S
5.3 Tidsmæssig begrænsning af tilbud om tilbagebetaling
6 Genindtræden i NFS Spildevand A/S
7 Kontraktligt medlemskab af NFS Spildevand A/S
7.1 Udgiftsfordeling
7.2 Bidrag
7.3 Opsigelse af kontrakt

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as