Betalingsbetingelser for NFS

Betalingsbetingelser for NFS

Betalingsaftale
Betalingsvilkår for automatisk kortbetaling
Byggemodning
Fakturering og betaling
Fraflytning og flytteafregning
Gebyrer
Handelsvilkår for automatisk kortbetaling
Hæftelse
Overskridelse af seneste rettidige betalingsdato
Sikkerhedsstillelse
Årsopgørelse og selvaflæsning for acontoafregnede kunder

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as