Skift beholder

Er affaldsbeholderen for stor eller for lille, kan du bestille en anden.


For at ændre din affaldsbeholder eller bestille en ekstra, skal du være ejer af ejendommen.

Afregning for renovation følger altid ejeren af en ejendom. Derfor skal du som lejer selv aftale en ændring med din udlejer.

Du kan ændre din beholderstørrelse herunder. Vær opmærksom på at det kræver NemID.

Skift beholder
affaldsbeholdere
Mobil-web

Vil du have besked på sms, inden du får afhentet affald?

Print-tommekalender_2

Print din egen tømmekalender


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as