Genbrugsøer

Over hele Nyborg Kommune er der opstillet genbrugsøer.

 
På genbrugsøerne må afleveres de genanvendelige typer af pap,
papir, plast og glas, som fremgår af skiltningen.

Andet affald skal bortskaffes via genbrugsstationer eller dagrenovationen og må ikke henstilles ved genbrugsøerne.

Affald til genbrugsøerne modtages også på genbrugsstationerne

Genbrugso

Nye adresser

Genbrugsøerne i Tårup, Langtved og Bovense er flyttet til:

Tårup Forsamlingshus
Tårup Byvej 26
5871 Frørup
Bovense Forsamlingshus
Baunemosevej 2
5800 Nyborg
Langtved Forsamlingshus
Langtvedvej 15
5540 Ullerslev


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as