Erhvervsbidrag

På vegne af Nyborg Kommune opkræver NFS et erhvervsbidrag hos virksomheder i kommunen.

Opkrævningen sker i henhold til affaldsbekendtgørelsen kapitel 8 og kan ikke fraviges af Nyborg Kommune.

Erhvervsbidraget er på 278,00 kr. ekskl. moms. Der sendes informationsbrev ud omkring erhvervsbidraget primo august 2018. Fakturaen sendes medio oktober 2018 til betaling den 1. november 2018.

Det dækker erhvervsbidraget

Erhvervsbidraget dækker de omkostninger, som Nyborg Kommune og Nyborg Forsyning & Service har til:

Administration af indsamlingsordninger og øvrige ordninger for håndtering af erhvervsaffald  
Udarbejdelse af affaldsregulativer, -planer og informationsmateriale
Planlægning og konkrete anvisninger om håndtering af affald
• Udgifter til Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase og affaldsdatasystem

Bidraget dækker IKKE omkostninger for at bruge affaldsordninger, herunder genbrugsstationer og indsamling af dagrenovationslignende affald. Virksomheder, der benytter disse ordninger, bliver opkrævet særskilt for dem.

Hvem skal betale erhvervsbidrag?

Virksomheder der er registreret med et CVR- og P-nummer skal betale erhvervsbidrag. P-nummeret angiver, hvor virksomheden har sin fysiske beliggenhed. Du får derfor en opkrævning fra os, hvis din virksomhed er registreret med et P-nummer i Nyborg Kommune.

Der opkræves erhvervsbidrag for hvert P-nummer, virksomheden er registreret med i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Bidraget opkræves hos den person, der er registreret som ejer af virksomheden. 

Det er virksomhedens ansvar, at oplysningerne i Det Centrale Virksomhedsregister er korrekte. Du kan se din registrering på www.cvr.dk. Er der fejl, skal du kontakte Erhvervsstyrelsen.

Mulighed for fritagelse

Det er muligt at blive fritaget fra erhvervsbidraget ud fra nedenstående forhold.

Bemærk at ansøgningsfristen udløber den 27. september 2018.

 

•  Fejl i CVR
Der kan søges om fritagelse, hvis de oplysninger, som ligger til grund for opkrævningen, er forkerte, og virksomheden har sendt dokumentation til Nyborg Forsyning om, at fejlen er rettet.
Omsætning under kr. 300.000
Der kan søges om fritagelse, hvis virksomheden over for Nyborg Forsyning kan dokumentere, at den havde en omsætning i 2016, som var under kr. 300.000. Denne fritagelse gælder kun for et år ad gangen.
• Ingen egentlig affaldsproduktion
Der kan søges om fritagelse, hvis virksomheden ikke har en affaldsproduktion. Som udgangspunkt har  alle virksomheder affald. Men der kan være virksomheder, som på grund af ophør, sygdom eller lignende ikke har noget affald.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as