Når du skal have hentet affald:

Brugte batterier
Afhentning af farligt affald
Manglende afhentning
Placering af beholder
Adgangsveje
Lys i mørket og ryddet for sne
Hældninger for adgangsvej
Hunde
Ekstra sække
Affaldsrum

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as