Papir, pap- og plastindsamling

Se hvornår der afhentes papir/pap og plast på din adresse.

Læs mere om ordningen hos Nyborg Kommune

2020 Tommekalender mini

Print din egen tømmekalenderMobil-web

Vil du have besked på sms, inden du får afhentet affald?
(Bemærk at du skal bruge NemId)

Særligt for Skovparken i Nyborg


Her gennemføres fra april 2015 og til og med december 2018 en forsøgsordning med udvidet sortering af genanvendeligt affald på: 
 
• Egernvænget 
 
• Harevænget 
• Grævlingevænget 
 
• Hjortevænget
 

Disse veje får alle tømt ALLE deres beholdere om fredagen i lige uger.
Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as