Udbud

Udbuddet vedrører indsamling af affald, distrikt 2 til Nyborg Forsyning, NFS A/S.

Entreprisen omfatter: Renovationskørsel (Indsamling af dagrenovationsaffald til forbrænding, vegetabilsk affald til kompostering og batterier) Tømning af genbrugsøer i en del af Nyborg Kommune herefter kaldet Distrikt 2.

Se udbuddet her: https://permalink.mercell.com/76889784.aspx

Datoer

Offenliggørelse: 24-11-2017

Spørgefrist: 02-01-2018

Tidsfrist: 09-01-2018


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as