Ja tak til fjernvarme

Udfyld formularen hvis du ønsker et tilbud på tilslutning til fjernvarme.


Udfyld formularen, hvis du ønsker et tilbud på tilslutning til fjernvarme.

Udfyldes hvis adressen for fjernvarme er en anden end ovenstående adresse.

Husstanden er i øjeblikket opvarmet med følgende varmekilde (sæt kun ét kryds)

Der henvises endvidere til gældende leverings- og tilslutningsbestemmelser, samt ”Forudsætninger for beregning af besparelse og standardtilslutning”. Stikledningen afsluttes i ejendommen med 2 stk. hovedhaner. Øvrige installationsarbejder er ikke indeholdt i dette tilbud og skal udføres af aut. VVS-installatør, dog leveres afregningsmåler af NFS. Gennemstrømningsvandvarmer er af driftsmæssige årsager ikke tilladt. Ved konvertering til fjernvarme overdrages retten til energibesparelsen til NFS. NFS registrer og indberetter energibesparelsen til Energistyrelsen, hvilket betyder at energibesparelsen ikke kan overdrages til andre. Værdien er indregnet i prisen og kan ikke handles. Faktura skal betales, før arbejdet kan sættes i gang.


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as