Projekter

Her på siden kan du læse mere om Nyborg Forsynings igangværende projekter.

Ny genbrugsstation i Nyborg
Fjernaflæste målere
Udvidelse af fjernvarme
Udvidet sortering af affald
Grønt vand i hanen


Her udskifter vi den eksisterende fælleskloak med adskilte regn- og spildevandsledninger

Spildevandsbanner

Nymarksvej 11-37 og Lindevej 2-20

Starter den 6. februar til september 2017

Nymarksvej og LindevejHer renoverer vi varmeledninger

Varmebanner

Mårvænget

Starter den 14. august til november 2017 

Uge 33 Fjernvarme Mårvænget


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as