Vigtige datoer

Forbrugervalgets forløb i datoer 2017

4. september

Åbning for opstilling af kandidater. Hver kandidat skal have mindst 10 stillere.

  17.september

  Sidste frist for opstilling af kandidater.

  19.september

  Informationsmøde for opstillede kandidater.

  26.september

  Opstillede kandidater annonceres.

  27.november

  Valget åbner.

  10.december

  Valget lukker.

  19.december

  Offentliggørelse af valgresultat.

  Forår 2018

  De forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer indtræder i NFS Vand A/S og NFS Spildevand A/S´ bestyrelser umiddelbart efter den ordinære generalforsamling i selskaberne.  Download valgregulativet i printervenlig PDF-format:

  Hent 2015 priser


  Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as