Nyheder

23.03.2018

Etape 3 af kloakseparering på Lindevej

NFS renoverer kloakker og drikkevandsledninger på Lindevej 15-38 og Nordmarksvej 1-9.

Regn- og spildevand adskilles, og stik føres frem til skel. Drikkevandssystemet skiftes frem til stophane.

Arbejdet er opstartet i marts 2018, og forventes afsluttet senest oktober 2018.

tidsplan projekt


Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as