Nyheder

16.03.2018

Nye tømmedatoer for distrikt 2 - renovation


Nyborg Forsynings kunder i distrikt 2 får pr. 26. marts nye tømmedage for dagrenovation (grå og grøn beholder), da vi har fået ny renovatør.

Gælder følgende veje:

Baunemosevej
Bøgeskovvej
Bøgeskovvænget
Degneløkken
Ferritslevvej (fra den 19. marts)
Gartnervej
Havrevænget
Højhavevej
Jydeodden
Konggårdsvej
Langtvedvej
Lille Åskov
Lysemosevej
Rugvænget
Strandhavevej
Strandløkken
Strandtvedvej
Tangevej
Urupvej

Vi leverer en ny tømmekalender på de berørte adresser.
Du kan også finde din online tømmekalender her

De berørte husstande har fået direkte besked via sms.

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as