Bundfældningstanke 2018


Der er obligatorisk tømningsordning for ejendomme med bundfældningstanke i Nyborg Kommune.

Ekstratømninger rekvireres hos Nyborg Forsyning & Service A/S mod betaling af de faktiske omkostninger.


  Bundfældningstanke forud for pile-, nedsivnings- & sandfilteranlæg samt trix- og septictank
Betaling for 1 årlig tømningkr. 440,00 ekskl. moms

  Minirenseanlæg etableret før 01.01.2010
Betaling for 2 årlige tømninger kr. 880,00 ekskl. moms
Forgæves kørsel pr. gang²
kr. 200,00 ekskl. moms
Tømning udenfor rute, tillæg til ordinær tømning
kr. 275,00 ekskl. moms
Ekstra tankevolumen udover 4 m³ pr. m³, tillæg til ordinær tømningkr. 50,00 ekskl. moms
Håndtering af tunge dæksler³kr. 225,00 ekskl. moms

 
2)Hvis to gange forgæves kørsel i træk vil sagen overgå som miljøsag til Nyborg Kommune, Natur og Miljø.
 
3)Jf. regulativ for tømningsordning. Maks. 25 kg hvis dæksel skal løftes af og maks. 50 kg hvis det er i niveau med terræn og kan skubbes/trækkes af med løfteværktøj.

Nyborg Forsyning & Service A/S │ Gasværksvej 2 │ 5800 Nyborg │ Tlf.: 6331 5000 │ E-mail: nfs@nfs.as │ www.nfs.as